Certificaten

Waar wij voor staan

Certificaten

Bij Van Blijderveen Fruit hebben we de expertise en ervaring van een familiebedrijf dat meer dan een eeuw oud is. We zijn opgegroeid met fruit en kennen het teeltvak van binnenuit. Die kennis vormt het hart van onze kwaliteit. Ze wordt gewaarborgd door belangrijke certificaten als HACCP en Global-GAP. Daarmee omvat ons kwaliteitszorgsysteem de bedrijfsprocessen van teelt tot en met aflevering.
En omdat we oog hebben voor onze rol in de keten, hechten we ook waarde aan tracking en tracing. Zeker bij fruit als foodproduct is dat cruciaal. Bij tekortkomingen in de kwaliteit kunnen we adequaat ingrijpen (bijvoorbeeld met een recall), omdat we altijd inzicht hebben in de herkomst van geleverd fruit. Ook dat is een kwestie van kwaliteit en betrouwbaarheid.