Certificates

What we stand for

Certificates

Bij Van Blijderveen Fruit hebben we de expertise en ervaring van een familiebedrijf dat meer dan een eeuw oud is. We zijn opgegroeid met fruit en kennen het teeltvak van binnenuit. Die kennis vormt het hart van onze kwaliteit. Ze wordt gewaarborgd door belangrijke certificaten als HACCP en Global-GAP. Daarmee omvat ons kwaliteitszorgsysteem de bedrijfsprocessen van teelt tot en met aflevering.
Given our role within the chain, tracking and tracing is important to us. This is crucial when it comes to fruit as a food product. We can effectively address shortcomings in quality (with product recalls, for example), because we always know the origin of fruit supplies. That is simply another question of quality and reliability.